Allesbehalve gewoontjes !!
   
Allesbehalve gewoontjes !!   

Bestuur:

vacature                           voorzitter             

 

Kitty Neefjes                   secretaris

telef.: 06-23 02 09 98

 

Richard Taman                penningmeester              

telef.: 06-11 21 25 38

 

Faralda Houthuijsen       lid

Jack de Rooij                   lid

 

Correspondentie:

Beukenlaan 119, 1613 TC  Grootebroek

M.:  info@unicorno.nl

 

De repetities zijn: woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur

in het Showbandgebouw aan het Doelenplein te Hoorn.

 

IBANNUMMER:  NL46 RBRB 0919 5606 60

KvK NUMMER :  63952718

UniCorno is aangelsoten bij:   Stichting BALK

Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek